TextHead

Xây lắp thi công Hệ thống Cơ điện

5/22/20
  • Cung cấp điện lên đến 35kV
  • Hệ thống cung cấp điện dự phòng
  • SO, hệ thống chiếu sáng, Lan, Tel & CCTV
  • Hệ thống báo cháy
  • Hệ thống tự động hóa văn phòng và nhà máy
  • Tất cả các thiết bị điện khác