TextHead

Huawei: 'Sự sống còn' là từ khóa ưu tiên

5/20/20

"Dùng MacBook MDM cũng 'mạo hiểm' như xài iPhone bằng tài khoản iCloud của người khác", anh Hưng nói. "Điều này đồng nghĩa với việc người kiểm soát máy có thể xem dữ liệu, thậm chí xóa đi và vô hiệu hóa máy từ xa".

Anh Hưng cho rằng, người dùng vẫn có thể mua MacBook MDM để tiết kiệm chi phí, nếu biết rõ về loại máy này, cũng như "chịu đựng" được những phiền phức mà nó gây ra. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, tốt nhất không nên mua.

Trong trường hợp mua máy cũ nhưng không biết chúng là hàng MDM, người dùng có thể kiểm tra bằng cách reset máy, kết nối Internet ở bước đầu tiên để xem có hồ sơ MDM trong máy hay không. Tuy vậy, anh Hưng cho rằng cách kiểm tra trên cũng chưa hẳn chính xác 100%, bởi đã có trường hợp được ghi nhận khi reset máy không có hồ sơ MDM, nhưng vài ngày sau thông báo "Device Enrollment" xuất hiện khi đang sử dụng. 

"Dùng MacBook MDM cũng 'mạo hiểm' như xài iPhone bằng tài khoản iCloud của người khác", anh Hưng nói. "Điều này đồng nghĩa với việc người kiểm soát máy có thể xem dữ liệu, thậm chí xóa đi và vô hiệu hóa máy từ xa".

Anh Hưng cho rằng, người dùng vẫn có thể mua MacBook MDM để tiết kiệm chi phí, nếu biết rõ về loại máy này, cũng như "chịu đựng" được những phiền phức mà nó gây ra. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, tốt nhất không nên mua.

Trong trường hợp mua máy cũ nhưng không biết chúng là hàng MDM, người dùng có thể kiểm tra bằng cách reset máy, kết nối Internet ở bước đầu tiên để xem có hồ sơ MDM trong máy hay không. Tuy vậy, anh Hưng cho rằng cách kiểm tra trên cũng chưa hẳn chính xác 100%, bởi đã có trường hợp được ghi nhận khi reset máy không có hồ sơ MDM, nhưng vài ngày sau thông báo "Device Enrollment" xuất hiện khi đang sử dụng.

"Dùng MacBook MDM cũng 'mạo hiểm' như xài iPhone bằng tài khoản iCloud của người khác", anh Hưng nói. "Điều này đồng nghĩa với việc người kiểm soát máy có thể xem dữ liệu, thậm chí xóa đi và vô hiệu hóa máy từ xa".

Anh Hưng cho rằng, người dùng vẫn có thể mua MacBook MDM để tiết kiệm chi phí, nếu biết rõ về loại máy này, cũng như "chịu đựng" được những phiền phức mà nó gây ra. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, tốt nhất không nên mua.

Trong trường hợp mua máy cũ nhưng không biết chúng là hàng MDM, người dùng có thể kiểm tra bằng cách reset máy, kết nối Internet ở bước đầu tiên để xem có hồ sơ MDM trong máy hay không. Tuy vậy, anh Hưng cho rằng cách kiểm tra trên cũng chưa hẳn chính xác 100%, bởi đã có trường hợp được ghi nhận khi reset máy không có hồ sơ MDM, nhưng vài ngày sau thông báo "Device Enrollment" xuất hiện khi đang sử dụng.

"Dùng MacBook MDM cũng 'mạo hiểm' như xài iPhone bằng tài khoản iCloud của người khác", anh Hưng nói. "Điều này đồng nghĩa với việc người kiểm soát máy có thể xem dữ liệu, thậm chí xóa đi và vô hiệu hóa máy từ xa".

Anh Hưng cho rằng, người dùng vẫn có thể mua MacBook MDM để tiết kiệm chi phí, nếu biết rõ về loại máy này, cũng như "chịu đựng" được những phiền phức mà nó gây ra. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, tốt nhất không nên mua.

Trong trường hợp mua máy cũ nhưng không biết chúng là hàng MDM, người dùng có thể kiểm tra bằng cách reset máy, kết nối Internet ở bước đầu tiên để xem có hồ sơ MDM trong máy hay không. Tuy vậy, anh Hưng cho rằng cách kiểm tra trên cũng chưa hẳn chính xác 100%, bởi đã có trường hợp được ghi nhận khi reset máy không có hồ sơ MDM, nhưng vài ngày sau thông báo "Device Enrollment" xuất hiện khi đang sử dụng.

"Dùng MacBook MDM cũng 'mạo hiểm' như xài iPhone bằng tài khoản iCloud của người khác", anh Hưng nói. "Điều này đồng nghĩa với việc người kiểm soát máy có thể xem dữ liệu, thậm chí xóa đi và vô hiệu hóa máy từ xa".

Anh Hưng cho rằng, người dùng vẫn có thể mua MacBook MDM để tiết kiệm chi phí, nếu biết rõ về loại máy này, cũng như "chịu đựng" được những phiền phức mà nó gây ra. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, tốt nhất không nên mua.

Trong trường hợp mua máy cũ nhưng không biết chúng là hàng MDM, người dùng có thể kiểm tra bằng cách reset máy, kết nối Internet ở bước đầu tiên để xem có hồ sơ MDM trong máy hay không. Tuy vậy, anh Hưng cho rằng cách kiểm tra trên cũng chưa hẳn chính xác 100%, bởi đã có trường hợp được ghi nhận khi reset máy không có hồ sơ MDM, nhưng vài ngày sau thông báo "Device Enrollment" xuất hiện khi đang sử dụng.