TextHead

DỰ ÁN XÂY MỚI VÀ CẢI TẠO ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

  • Chủ đầu tư

    Đại Sứ Quán Đức

  • Thời gian thi công

    2018-2020

  • Hạng Mục Thi Công

    Gói thầu: Thi công hệ thống cơ điện nhà cấp Visa mới và cải tạo các nhà hiện hữu