TextHead
  • TRẠM XĂNG DẦU IDEMITSU Q8

TRẠM XĂNG DẦU IDEMITSU Q8

  • Chủ đầu tư

    Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8

  • Thời gian thi công

    2018

  • Hạng Mục Thi Công

    Gói thầu: Thi công hệ thống cơ điện