TextHead
  • PHYTO PHARMA WAREHOUSE

PHYTO PHARMA WAREHOUSE

  • Chủ đầu tư

    PHYTO PHARMACO

  • Địa điểm

    Long Biên, Hà Nội

  • Thời gian thi công

    2015