TextHead

NHÀ MÁY BEL GREENFIELD ASEAN

 • Chủ đầu tư

  NHÀ MÁY BEL GREENFIELD ASEAN

 • Địa điểm

  Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương

 • Thời gian thi công

  2016

 • Hạng Mục Thi Công

  Gói thầu: Di chuyển và lắp dây chuyền sản xuất