TextHead

TRUNG TÂM KHO VẬN MVG ĐÌNH VŨ

  • Chủ đầu tư

    MVG Đình Vũ Ltd., Co

  • Thời gian thi công

    2020

  • Hạng Mục Thi Công

    Gói thầu: Thi công hệ thống cơ điện cho nhà kho số 1