TextHead

BARETT BEER

 • Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần Hải Long Hưng Yên

 • Địa điểm

  Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 • Thời gian thi công

  2020

 • Hạng Mục Thi Công

  Tổng thầu: Newtecons

  Gói thầu: Thi công hệ thống cơ điện