TextHead

BARETT BEER

  • Chủ đầu tư

    Công ty cổ phần Hải Long Hưng Yên

  • Địa điểm

    Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  • Thời gian thi công

    2020

  • Hạng Mục Thi Công

    Tổng thầu: Newtecons

    Gói thầu: Thi công hệ thống cơ điện